top of page

Валідація

Validation

Оновлено

11 вересня 2023 р.

процес перевірки, чи відповідає продукт потребам та очікуванням користувачів, чи розв'язує їхні проблеми. Це може бути зроблено за допомогою опитувань, спостережень або інших методів дослідження

Валідація

Пізніше тут з'являться розділи з інформацією про вимову, відмінювання, походження, та з прикладами використання терміну в україномовних виданнях

bottom of page