top of page

Анкетування

Polling

Оновлено

11 вересня 2023 р.

це форма опитування, що проводиться з застосуванням анкет (паперових або електронних). Анкетування може бути як кількісним (з використанням стандартизованих запитань та шкал відповідей), так і якісним (з детальними відповідями на відкриті запитання)

Анкетування

bottom of page