top of page

Похибка вимірювання

Observational error

Оновлено

11 вересня 2023 р.

це відхилення вимірювання від його справжнього значення, яке може виникнути через недосконалість методу вимірювання, забруднення вимірювального середовища тощо

Похибка вимірювання

bottom of page